Vores formaliserede charter vedrørende grupper der er medlemmer af Stemmehørernetværket i Danmark

Det er udformet på baggrund af den engelske HVN - Hearing Voices Charter

Selv om der kan være grupper, som forholder sig til oplevelsen af at høre stemmer eller andre usædvanlige erfaringer, så er det ikke alle grupper, der er eller kan være medlem af det danske Stemmehørernetværk.
Altafgørende og det, der definerer en gruppe som medlem af Stemmehørernetværket, er, at de fungerer på en sådan måde, at de opfylder Stemmehørernetværkets principper og værdier.
Dette charter, som er udformet på baggrund af det engelske stemmehørernetværks charter, identificerer de vigtige kvaliteter, der definerer både de tilknyttede og de fuldgyldige grupper inden for det danske Stemmehørernetværk.
Kun grupper, som klart og tydeligt tilkendegiver, at de følger de krav, som er beskrevet her, vil kunne anerkendes som stemmehørergrupper og indgå på vores hjemmeside, jvf. vores og de internationale stemmehørernetværks retningslinjer.

Har du en gruppe, som er i vores ånd, vil vi meget gerne sætte den på listen.

Retningslinjer:

HVNgroup

Kriterier for at være en tilknyttet gruppe

Tilknyttede grupper opfylder de grundlæggende vilkår for Stemmehørernetværkets grupper, men ikke de supplerende vilkår, som er påkrævet for at være fuldgyldigt gruppemedlem.

 • Opfylder selvhjælpsprincipper og værdisæt
 • Tager udgangspunkt i gensidig respekt, støtte og empati
 • Accepterer at stemmer, syner, berøringsoplevelser og andre usædvanlige oplevelser er ægte.
 • Accepterer at mennesker, der oplever stemmehøring, syner mm, ikke er mindre værd af den grund
 • Deltagelse i gruppen er på helt frivillig og selvvalgt basis
 • Det primære fokus er at dele erfaringer - ikke mere, ikke mindre
 • Ingen grundlæggende præmis der bygger på en sygdomsforståelse
 • Frihed til at tolke oplevelserne som man vil
 • Frihed til at udfordre de sociale normer
 • Frihed til at snakke om alt, ikke kun stemmer, syner, mm.
 • Er ikke et behandlingstilbud
 • Det er en social gruppe - ikke en klinisk gruppe
 • Intet klinisk pres på facilitator om aflæggelse af rapport om fremmøde, deltagelse mv.
 • Ingen er eksperten - alle er eksperter
 • Der bruges almindeligt hverdagssprog
 • Ingen udskrivelsesprocedure
 • Ingen risikovurdering
 • Fortrolighed i gruppe opretholdes så meget som muligt
 • Gruppen er bekendt med brud på fortrolighed
 • Der arbejdes hen mod opfyldelsen af kriterier for fuldt medlemskab

 

HVNgroup

Kriterier for fuldt gruppemedlemskab

Grupper, der er fuldgyldigt medlem af Stemmehørernetværket, opfylder alle de mest grundlæggende betingelser, som er anført ovenfor. De opererer ikke i kliniske omgivelser og opfylder andre aspekter, som angivet nedenfor.

 • Henvisning er ikke nødvendig
 • Gruppen er et fællesskab, som folk indgår i
 • Medlemmer deltager, så længe det passer dem
 • Gruppen er åben for folk, der ikke bruger psykiatrien
 • Gruppen er åben for folk fra andre geografiske områder
 • Gruppen mødes uden for psykiatriens omgivelser
 • Et grundlæggende princip er at acceptere mennesker, som de er
 • Gruppen er ikke en form for behandling for at få det bedre
 • Gruppen beslutter grænser vedrørende fortrolighed
 • Ligestilling mellem alle i gruppen
 • Beslutninger træffes sammen af alle i gruppen
 • Problemer håndteres inden for gruppen
 • Ansvaret ligger primært hos gruppen og ikke hos facilitatoren
 • Målet er, at grupper drives af personer, der selv har levet erfaring

 

Projektbeskrivelse af stemmehører gruppen for børn og unge

En gruppe af frivillige ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel, indenfor stemmehøring, syns - og andre sanselige oplevelser. Vores målgruppe er børn og unge under 18 år. Vi ønsker at gøre en forskel, så de unge forhåbentlig ikke får et langvarigt forløb i psykiatrien, lige som nogle af os i frivilliggruppen.

Vi tilbyder ikke terapi, men et forum i form af en gruppe, hvor det er lovligt at åbne sig op og dele éns oplevelser. Idet vil de kunne føle sig inkluderet, accepteret og dermed bryde ”den isolation” der kan opstå i forbindelse med disse oplevelser. Derigennem får de unge mennesker mulighed for at føle indflydelse og få ejerskab af gruppen; hvor de har et stort medansvar for at sætte dagsorden. Ofte har vi behandlet tematikker såsom; selvskadende adfærd, tabu, dagligdagsproblemer, samt det at være ung og føle sig anderledes.

Vi har hver især klaret os igennem svære perioder i livet, som har indeholdt blandt andet, selvskadende adfærd, omsorgssvigt, stofmisbrug, OCD, seksuelle overgreb, hallucinationer, at høre stemmer og mobning. Vi ved hvordan det kan være, at stå alene med disse problematikker. Vi er en blandet flok med forskellige kompetencer: Stemmehøre-facilitator uddannelse, kursus i London i projektet "Voice Collective", børnepsykolog, stemmehøre-konsulent på retspsykriatrisk afd. i Risskov (Århus.) Vi har et tæt samarbejde med Trevor Eyles, der er ansat i Århus kommune som stemmehøre-konsulent og underviser professionelle inden for emnet.